Offerte aanvragen

  +31 (0)24 677 87 50  info@ustravel.nl     
ANVR, SGR en Calamiteitenfonds

Alle onze reizen worden uitgevoerd in samenwerking met gerenommeerde partners. U kunt uw reis online boeken of aanvragen door het invullen van de informatie aanvraag. Wij nemen dan binnen 24 uur contact met u op. Als uw reis akkoord is, ontvangt u van ons een bevestiging per email.  

 

UStravel.nl/Canadatravel.nl
Dorpssingel 10
6641 BE Beuningen
Tel.: 024-6778750
Email: info@ustravel.nl 
KvK.: 34205573

 

UStravel.nl/Canadatravel.nl is deelnemer aan het SGR, ANVR en de stichting Calamiteitenfonds.


Ons bedrijf is aangesloten bij SGR:
UStravel.nl/Canadatravel.nl (KvK 34205573) is aangesloten bij SGR.
Binnen de grenzen van de SGR-garantieregeling vallen de in dit programma/op deze internetsite gepubliceerde reizen onder de garantie van SGR.
De SGR-garantie houdt in dat de consument ervan verzekerd is zijn vooruitbetaalde reisgeld terug te krijgen als zijn wederpartij door financieel onvermogen de overeengekomen tegenprestatie niet kan nakomen. 
Voor zover de overeenkomst mede het vervoer omvat en de plaats van bestemming reeds is bereikt, wordt zorg gedragen voor de terugreis.


De Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR) beschermt dus u en uw geld mocht uw reisbureau of reisorganisatie niet meer aan hun financiële verplichtingen kunnen voldoen.

Klik hier voor de SGR Garantieregeling.

Algemene Nederlandse Vereniging van Reisondernemingen (ANVR)
De Algemene Nederlandse Vereniging van Reisondernemingen (ANVR) is de overkoepelende organisatie van ruim 650 reisondernemingen met in totaal 2200 vestigingen en heeft tot doel u maximale kwaliteit te kunnen bieden.

ANVR-Consumentenvoorwaarden
UStravel/Canadatravel.nl (KvK 34205573) is aangesloten bij de ANVR. Deze vereniging hanteert strenge normen voor het lidmaatschap en bevordert de kwaliteit van reizen en van de informatie daarover. De reizen op deze website worden aangeboden onder het beding dat de ANVR-Consumentenvoorwaarden (Deel A: Reisvoorwaarden en/of Deel B:-Boekingsvoorwaarden) van toepassing zijn op alle aanbiedingen op deze website tenzij uitdrukkelijk wordt aangegeven dat dit niet het geval is.

Klik hier voor het lezen en opslaan van de ANVR-Consumentenvoorwaarden en overige belangrijke informatie.
Op het boekingsformulier dient u aan te vinken dat u kennis hebt genomen van en akkoord gaat met de ANVR-Consumentenvoorwaarden (Deel A -Reisvoorwaarden- en/of Deel B –Boekingsvoorwaarden-) en overige ANVR- informatie.

Voor meer informatie www.anvr.travel

Om rustig op reis te kunnen gaan, is het van belang zekerheid in te bouwen. Bij het zoeken van een reis kom je dan ook regelmatig het ANVR-logo tegen. Wat betekent dit en wat biedt het jou als reiziger? Wij geven je zes redenen waarom het verstandig is om bij het boeken van je vakantie- of zakenreis op het ANVR-logo te letten. 

1. Eerlijke voorwaarden
2. Uw geld in goede handen
3. Veilig reizen
4. Kwaliteit voorop
5. Verantwoord reizen
6. Zekerheid bij klachten

DOWNLOAD HIER DE ANVR REIS- EN BOEKINGSVOORWAARDEN >> 

LEES HIER DE ANVR BAGAGE- EN VERVOERVOORWAARDEN >> 

DOWNLOAD HIER DE USTRAVEL-CANADATRAVEL AANVULLENDE VOORWAARDEN >>

Calamiteitenfonds

UStravel/Canadatravel.nl (KvK 34205573) is aangesloten bij de Stichting Calamiteitenfonds Reizen.
Binnen de grenzen van de garantieregeling van het Calamiteitenfonds vallen de in dit programma/op deze internetsite gepubliceerde reizen onder de garantie van het Calamiteitenfonds. Deze garantie houdt in dat u als consument die deelneemt aan een door ons georganiseerde reis:
- (een deel van) uw reissom terugkrijgt indien wij de reis als gevolg van een calamiteit niet of niet volledig kunnen uitvoeren;
- de noodzakelijke meerkosten vergoed krijgt indien wij als gevolg van een calamiteit de reis moeten aanpassen of indien wij u vervroegd moeten repatriëren.
Onder calamiteit wordt verstaan een door molest of natuurramp veroorzaakte abnormale gebeurtenis.

Voor meer informatie www.calamiteitenfonds.nl of vraag het ons.

Klik hier voor de Garantieregeling van het Calamiteitenfonds.  


Duurzaam Toerisme 
Duurzaam toerisme is niets anders dan reizen en rekening houden met milieu, mensen, natuur en cultuur, zodat ook aan volgende generaties aantrekkelijke bestemmingen kunnen worden aangeboden.
 
De ANVR-reisbranche voelt zich hierbij betrokken en zet zich in voor Duurzaam Toeristisch Ondernemen (DTO). Zo voldoet ons bedrijf aan de ANVR-DTO verplichting, waarbij de reisonderneming o.a. een daartoe opgeleide coördinator heeft aangesteld die met goed gevolg een examen heeft afgelegd. Ook hebben wij een beleidsverklaring en een programma met praktische maatregelen opgesteld, waarin staat beschreven hoe wij nu en in de toekomst met de zorg voor het milieu omgaan. 
U kunt onze beleidsverklaring en programma m.b.t. duurzaam toeristisch ondernemen nalezen op de website www.anvr.nl. Maar duurzaam toerisme is niet alleen iets voor reisondernemingen. U bent als vakantieganger daarbij een onmisbare schakel (zie www.anvr.nl: Duurzaam Toerisme).

Bestrijding kinderprostitutie (ECPAT) 
Wij steunen actief de ANVR en ECPAT in de bestrijding van kinderprostitutie in vakantielanden. Wij nodigen u uit met ons alert te zijn en seksueel misbruik van kinderen te melden (www.meldkindersekstoerisme.nl). 
Informatie is bij de reisleiding beschikbaar.

Hoe gaat de afhandeling van uw reservering?

Indien de reservering via UStravel.nl/Canadatravel.nl loopt, ontvangt u binnen 24 uur de factuur/bevestiging per e-mail.
De aan- en restantbetaling dienen conform opgave op uw factuur gedaan te worden.
Uw reisbescheiden worden circa 2 weken voor vertrek klaargezet in uw persoonlijke reisomgeving.