Offerte aanvragen

  +31 (0)24 677 87 50  info@ustravel.nl     
Offerte aanvragen

  +31 (0)24 677 87 50  info@ustravel.nl     
algemene-informatie

Aansprakelijkheid

UStravel.nl/Canadatravel.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor kennelijke fouten en/of vergissingen op haar website. Alle op de UStravel.nl/Canadatravel.nl vermelde informatie is onder voorbehoud van wijzigingen. 

 

Aansprakelijkheid ten opzichte van objecten

De deelnemer dient het object naar beste weten en behoren te gebruiken en te onderhouden. De deelnemer is aansprakelijk voor alle verlies en/of schade aan het object en inventaris, ongeacht of deze schade en/of verlies het gevolg is van nalatigheid van hemzelf of derden. 

 

Aankomst/vertrek

Het is een internationale regel dat je, in verband met het schoonmaken van de accommodatie voor de volgende gasten, de accommodatie uiterlijk om 10.00 uur dient te hebben verlaten, terwijl men je niet eerder dan 15.00 uur verwacht. Het kan dus voorkomen dat je door een vroege aankomst jouw accommodatie niet direct kunt betrekken. Bij een laat vertrek kan het zijn dat je de accommodatie vroegtijdig dient te verlaten. Houdt hier rekening mee. Zowel bij hotels als bij vakantiewoningen wordt wel getracht het ongemak zoveel mogelijk te beperken indien je met een avondvlucht terugvliegt. Vaak is er dan een aparte ruimte om de bagage op te slaan. 

 

Afstanden en tijd

UStravel.nl/Canadatravel.nl tracht in haar beschrijvingen (van onder andere de rondreizen) een zo duidelijk mogelijk beeld te schetsen met betrekking tot afstanden, tijden en routes. Hieraan kunnen echter wijzigingen onderhevig zijn. Houdt hierbij rekening met het tijd- en reisschema. 

 

Algemeen

UStravel.nl/Canadatravel.nl zal voorafgaand of bij reservering de benodigde algemene informatie verstrekken over de vereiste reisdocumenten. Je bent ten alle tijde zelf verantwoordelijk voor het in het bezit zijn van de juiste benodigde grensdocumenten (zie Reisvoorwaarden, artikel 5).
Belangrijk: Jouw paspoort mag niet verlopen zijn of verlopen tijdens jouw verblijf. Kinderen dien in het bezit te zijn van een eigen paspoort. Dit geldt voor alle leeftijden. Je zult tijdig moeten nagaan of de eerder verkregen informatie nog correct is. Jouw boekingskantoor kan je daarbij behulpzaam zijn.
Voor de in dit programma aangeboden bestemmingen gelden adviezen respectievelijk voorschriften op het gebied van gezondheid. Voor informatie verwijzen wij je naar het boekingskantoor en naar jouw huisarts of de GGD.
UStravel.nl/Canadatravel.nl  zal je graag informatie verstrekken over de mogelijkheid, een reis- en/of annuleringsverzekering af te sluiten.
Indien je op de bestemming een fout of onvolkomenheid constateert, dien je daarvan meteen melding te doen bij de verantwoordelijke verstrekker van de dienst (bijvoorbeeld de hotelier), de reisleiding of onze andere plaatselijke vertegenwoordiger. Dat kan vaak ongemak en klachten achteraf voorkomen. UStravel.nl/Canadatravel.nl  kan jouw reactie alleen in behandeling nemen, wanneer er ter plaatse kennis van genomen is en bovendien door de hostess of de agent een rapport is opgemaakt welke door jou en de hostess of de agent moet worden ondertekend. Alleen een schriftelijke reactie voorzien van dit rapport kan in behandeling worden genomen, mits deze uiterlijk 1 maand na jouw terugreis is ingediend. Mocht de klacht niet naar jouw tevredenheid zijn afgehandeld, dan kun je deze klacht deponeren bij de Stichting Geschillencommissie Reizen, Postbus 90600, 2509 LP te Den Haag. 
Een vakantie in het buitenland betekent andere mensen en gewoonten, een andere cultuur, ander eten, anders dan thuis. Dat is één van de aantrekkelijke kanten van de vakantie, maar ook een aspect om bij jouw vakantieverwachtingen rekening mee te houden. Tevens dien je tekening te houden met de mogelijkheid van bouwactiviteiten op de bestemming, van een beperkte openstelling van winkels en uitgaansmogelijkheden en een beperkter aanbod van faciliteiten en verbindingen in het voor- en naseizoen.
Aan speciale wensen (voorkeuren) welke bij reservering kenbaar worden gemaakt, zal zo mogelijk worden voldaan. Of dat lukt is evenwel vaak afhankelijk van de uiteindelijke dienstverlener, zoals de hotelier. Is een wens zo essentieel dat een reisovereenkomst alleen zal worden gesloten, indien vaststaat dat aan deze wens tegemoet wordt gekomen, dan is er sprake van een essentie. Zie artikel 2, lid 5 van de Reisvoorwaarden.
In artikel 2, lid 2 van de Reisvoorwaarden is sprake van een vrijblijvend aanbod dat door de reisorganisator kan worden herroepen. Dat zal bijvoorbeeld moeten gebeuren indien een reis is volgeboekt.
Wij behouden ons het recht, de reissom te wijzigen indien wijzigingen op de vervoerskosten en verschuldigde heffingen daartoe aanleiding geven. Verhoging van deze kosten zal daarbij netto en zonder opslag worden doorberekend.
Degene die een reis reserveert voor (ook) andere deelnemers is hoofdelijk aansprakelijk voor alle personen die hij aanmeldt. Ten aanzien van minderjarige reizigers dient aangetoond te worden dat ouders of voogden toestemming hebben verleend.
Artikel 2, lid 3 van de voorwaarden vereist de verstrekking van persoonlijke gegevens welke voor de uitvoering van de reis van belang kunnen zijn. Deze bepaling betreft niet alleen een geestelijke- of lichamelijke handicap doch ook andere hoedanigheden, welke voor de uitvoering van de reis voor jou, of jouw medereizigers van belang zijn. Bijvoorbeeld de leeftijd van de deelnemers aan jongerenreizen.
Indien je de reis dient te annuleren, bestaat de mogelijkheid van in-de-plaatsstelling. Zie art. 8 van de Reisvoorwaarden.
Bij sommige van onze reizen geldt het vereiste van een minimum aantal deelnemers, beneden welk aantal de reis niet kan worden uitgevoerd. Het aantal staat bij de betreffende reis vermeldt, evenals de datum waarop de opzegging door reisorganisator uiterlijk moet zijn gedaan. 

 

Animatie

Bij de beschrijving van de accommodaties wordt soms gesproken over animatie. Deze animatie wordt verzorgd door de accommodatieverschaffer, die om wat voor een reden dan ook hierin wijzigingen kan aanbrengen (zeker in voor- en naseizoen en winter). UStravel.nl/Canadatravel.nl kan hiervoor niet verantwoordelijk worden gehouden.

 

Annulering

Het annuleren van jouw reis is alleen mogelijk tijdens kantooruren, te weten van maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 17.30 uur.

 

BTW-voorbehoud

Mochten gedurende de geldigheid van dit programma BTW tarieven worden gewijzigd in zowel binnen- als buitenland, dan behoudt UStravel.nl/Canadatravel.nl zich het recht voor deze door te berekenen. 

 

Contact gegevens

UStravel.nl | CanadaTravel.nl

Dorpssingel 10
6641 BE Beuningen
tel. 024-6778750
Email: info@ustravel.nl
KvK.: 09164885

BTW nr.  (NL) 8171.88.253.B01 

 

Credit card

Degene die als hoofdbestuurder geregistreerd staat op het huurcontract bij de autoverhuurder, dient in het bezit te zijn van een geldige creditcard (prepard credicard zijn niet toegestaan). 
Mocht je met een reisgenoot gaan die wel in het bezit is van een geldige creditcard, dan kunnen we deze persoon als hoofdbestuurder registreren.
Ben je gehuwd en/of samenwonend met jouw reisgenoot, dan mag je beiden rijden zonder hiervoor een extra verzekering af te hoeven sluiten. Je hoeft zich als medebestuurder slechts te laten registreren met jouw rijbewijs.

Ook bij de hotels zal men om een credit card registratie vragen. De hotels zetten hier een borg op (over het algemeen $50,00 per nacht) ter dekking van eventueel in het hotel gemaakte kosten (denk aan; minibar, roomservice, etc.), ook zul je in Amerika veel meer zaken betalen met jouw creditcard. Mede omdat het merendeel van de paslezers in Amerika nog de magneetstrip lezen, anders dan de chiplezers bij ons. Hierdoor kan het voorkomen dat in een winkel jouw bankpas niet werkt en je de creditcard zal moeten gebruiken.

Diëten

Indien je een speciaal dieet heeft, dien je dit bij reservering door te geven. UStravel.nl/Canadatravel.nl zal de luchtvaartmaatschappij en accommodatieverschaffer hierover informeren. Houd er echter rekening mee dat de invulling hieromtrent voor verantwoording is van de aanbieder van de dienst

 

Foto's

UStravel.nl/Canadatravel.nl tracht met het publiceren van de foto’s een zo reëel mogelijk beeld van de accommodatie te geven. Het kan echter voorkomen dat je bijvoorbeeld een ander interieur aantreft, dan dat de foto weergeeft. Ook bij appartementen, waarbij er meerdere zijn in een complex, geven de foto’s een beeld van hoe het eruit kan zien. Er kunnen echter verschillen zijn in inrichting en grootte. 

 

Kluisje

Bij veel appartementencomplexen en hotels is een kluisje aanwezig, wanneer je hiervan gebruik wenst te maken dien je hiervoor ter plaatse te betalen. 

 

Prijsinformatie

UStravel.nl/Canadatravel.nl tracht een zo goedkoop mogelijke inkoopprijs te bewerkstelligen, met als doel een zo aantrekkelijk mogelijke verkoopprijs. UStravel.nl/Canadatravel.nl kan echter niet verantwoordelijk worden gesteld voor de verkoopprijs, welke ter plaatse wordt gevraagd. 

 

Prijsberekening

Prijzen die mondeling zijn overeengekomen gelden slechts als richtprijs. Er wordt altijd een bedrag van € 35,00 aan reserveringskosten en een bedrag van €2,50 Calamiteitenfonds in rekening gebracht. De definitieve prijs staat vermeld op de factuur. Wij adviseren je dan ook deze factuur goed na te kijken.

 

Reisbescheiden

De reisbescheiden/tickets worden 7 tot 10 dagen voor jouw vertrek verstuurd. Dit gebeurt echter alleen indien de laatste betaling is ontvangen. Bij de reisbescheiden wordt altijd informatie verstrekt zoals belangrijke adres- en telefoongegevens van de hostesses, de lokale agenten, ambassades en consulaten. 

 

Reisdocumenten

USA

Jouw paspoort mag uiteraard niet verlopen zijn of verlopen tijdens het verblijf in de VS. Kinderen dienen te reizen op een eigen paspoort, dit geldt ook voor baby's. Voor een verblijf langer dan 3 maanden is een visum nodig.
Belangrijk: Vanaf 12 januari 2009 moet iedere reiziger verplicht vooraf 'reistoestemming' aanvragen via ESTA (Electronic System for Travel Authorization). Een goedgekeurde reistoestemming via het ESTA systeem is verplicht voordat reizigers aan boord van een vliegtuig of boot naar de USA gaan. De aanvraag kan online ingediend worden op https://esta.cbp.dhs.gov
De gestelde vragen zijn vergelijkbaar met die op het huidige groene I-94W formulier wat wordt ingevuld in het vliegtuig. Vraag jouw reistoestemming tijdig aan. In het algemeen heb je binnen een paar seconden antwoord.
De reistoestemming blijft 2 jaar geldig of geldig voor de duur van jouw paspoort, indien dit binnen deze termijn verloopt.

LET OP:
Bij het invullen van jouw gegevens dien je erop te letten dat deze overeenkomen met de gegevens zoals in jouw paspoort vermeld. Komen deze gegevens niet overeen, dan kun je zelfs geweigerd worden op de vlucht.
BELANGRIJK: de letter ''O'' komt niet voor in een Nederlands paspoortnummer. Je dient te allen tijde het cijfer ''0'' te gebruiken. Op het formulier zijn de vragen gemarkeerd met een * van belang voor jouw reistoestemming. 


Canada

Vanaf herfst 2016 zijn alle reizigers die vliegen naar of via Canada verplicht elektronische reistoestemming te verkrijgen via het Elektronisch Systeem voor Reistoestemming ETA, voordat je aan boord kunt gaan van een vliegtuig naar Canada.

De aanvraag valt onder jouw eigen verantwoording, dit kan niet door UStravel gerealiseerd worden. Je loopt het risico op een hoge boete wanneer je zich niet van te voren registreert. Voor een online aanvraag kun je naar de website van ETA gaan: http://www.cic.gc.ca/english/visit/eta-start.asp.
Een aanvraag kost CAD 7.00, welke je direct betaald met jouw credit card via de officiële website. De ETA reistoestemming is maximaal 5 jaar geldig (tenzij jouw paspoort eerder verloopt).
Let op: ook wanneer je alleen een overstap hebt in Canada, is de ETA verplicht!
Ben je op doorreis naar de USA, dan geldt hiervoor dat je voor deze bestemming nog steeds de ESTA-reistoestemming nodig hebt.

Wij raden je aan de aanvraag tijdig in te dienen (tenminste 3 weken vóór vertrek). ETA geeft in de meeste gevallen onmiddellijk autorisatie nadat je de gevraagde informatie heeft ingevuld, maar in sommige gevallen kan het een aantal dagen in beslag nemen. Als geen toestemming wordt gegeven dien je een spoedvisum aan te vragen via de Canadese ambassade. De autorisatie hoef je niet mee te nemen op reis, deze wordt automatisch gelinkt aan jouw paspoortnummer. Van belang is dus dat je reist met het paspoort waarop je de toestemming verkregen hebt. 
 
De autorisatie is geldig voor een periode van maximaal 5 jaar of tot de datum waarop jouw paspoort verloopt, tenzij de toestemming eerder wordt herroepen. Gegevens met betrekking tot verblijfsadres, vluchtnummer etc. moet je wel per reis actualiseren. Indien je niet via ETA van te voren reistoestemming hebt aangevraagd en verkregen, loop je het risico dat je vertragingen ondervindt op de luchthaven van aankomst in Canada. In het ergste geval kan je zelfs de toegang worden geweigerd. Personen met een niet-Nederlands paspoort kunnen verplicht zijn een visum aan te vragen, zie hiervoor: http://www.cic.gc.ca/english/visit/visas.asp. 

LET OP:
Bij het invullen van jouw gegevens dien je erop te letten dat deze overeenkomen met de gegevens zoals in jouw paspoort vermeld. Komen deze gegevens niet overeen, dan kun je zelfs geweigerd worden op de vlucht. 
BELANGRIJK: de letter ''O'' komt niet voor in een Nederlands paspoortnummer. Je dient te allen tijde het cijfer ''0'' te gebruiken. Op het formulier zijn de vragen gemarkeerd met een * van belang voor jouw reistoestemming. 

 

Reisduur

De reisduur staat in hele dagen vermeld, waarbij de dag van vertrek en aankomst zijn meegeteld. Hou hiermee rekening met betrekking tot jouw reisverzekering. 

 

 

Rijbewijs

Voor het huren van een auto heb je geen internationaal rijbewijs nodig. Wij adviseren je echter dit internationale rijbewijs bij je te hebben, dit is tevens van toepassing voor het huren van een camper. Je dient minimaal 1 jaar in het bezit te zijn van een rijbewijs. Het rijbewijs mag niet verlopen zijn. Zie verder uitgebreide informatie bij het blokje informatie huurauto’s en campers.

 

Sterren bij de hotels

Bij veel appartementen en hotels staat het aantal sterren welke in de betreffende landen aan deze accommodatie wordt gegeven. Deze classificatie is echter niet altijd vergelijkbaar met de Nederlandse richtlijnen.
** sterren: eenvoudig, maar net hotel
*** sterren: middenklasse hotel
**** sterren: luxe hotel
*****sterren: zeer luxe hotel 

 

Verzorging

Er zijn 4 verzorgingsmogelijkheden:
• -Logies (L): maaltijden zijn niet inbegrepen
• -Logies & ontbijt (LO): het ontbijt is inbegrepen
• -Halfpension (HP): het ontbijt en het diner zijn inbegrepen
• -Volpension (VP): het ontbijt, de lunch en het diner zijn inbegrepen.
Het kan echter voorkomen dat door vluchttijden en vertragingen maaltijden op de dag van aankomst of vertrek niet kunnen worden uitgevoerd. USTravel.nl is hiervoor niet verantwoordelijk. Indien door een fout van de accommodatieverschaffer (of in de reisbescheiden) er maaltijden worden verstrekt die niet bij boeking opgegeven zijn, dan zijn de mogelijke kosten die daaruit voortkomen niet te verhalen op UStravel.nl. 

 

Waarborgsom

Het kan voorkomen dat je ter plaatse een waarborgsom dient te betalen. Deze ontvangt je retour indien er ter plaatse geen gebreken zijn ontstaan. 

 

Wijzigingen reissom

Reissommen zijn gebaseerd op prijzen, belastingen en heffingen zoals deze ons ten tijde van publicatie bekend waren. Wij behouden ons het recht om de reissom te wijzigen indien de vervoerskosten en verschuldigde heffingen daartoe aanleiding geven. Verhoging van deze kosten zullen daarbij netto, dus zonder opslag, worden doorberekend. 

UStravel.nl

  

 UStravel nieuwsbrief

  

Schrijf je in voor onze maandelijkse nieuwsbrief en blijf op de hoogte van aanbiedingen en nieuwtjes voor Amerika en Canada reizen

  

Inschrijven UStravel nieuwsbrief