Offerte aanvragen

  +31 (0)24 677 87 50  info@ustravel.nl     
Gebruikersovereenkomst
Op deze website stelt Amerika en Canada reizen - UStravel.nl informatie ter beschikking. Hoewel Amerika en Canada reizen - UStravel.nl – voor zover redelijkerwijs mogelijk - inspanningen heeft geleverd om zich van de juistheid van deze informatie te vergewissen, kan zij niet instaan voor de juistheid en/of volledigheid van deze informatie.

Amerika en Canada reizen - UStravel.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot eventuele schade die voortvloeit uit het gebruiken van gegevens van deze website. Informatie over uw geplande, geboekte of reeds genoten reis kunt u verkrijgen bij Amerika en Canada reizen - UStravel.nl.